Estatuts

 

 

ESTATUTS DEFINITIUS DEL CDL aprovats per la junta de govern del CDL i publicats al BOIB núm. 123 del 22-08-2009 (pàgs. 43 a 49)

  

ESTATUTOS DEFINITIVOS DEL CDL aprobados por la junta de gobierno del CDL y publicados en el BOIB núm. 123 del 22-08-2009 (págs. 43 a 49)

 
 
© Llorenç Sastre. Resolució horitzontal recomanada 1024px
Navegadors recomanats: Firefox, Google Chrome, Opera,
Internet Explorer en modus compatibilitat.
  CDLIB
C/ Berenguer de Tornamira, 9. 07012 Palma
Tel. 971 71 22 02
secretaria@cdlbalears.es