Col·legiats d'honor

 

COLEGIATS D’HONOR 1999>

 

 

 • Miquel Bibiloni Socias
 • Joana Amer Riera
 • Esteban Cloquell Vallespir
 • Joan Morey Bonet
 • Miquel Ferrer Flórez
 • Esperança Cloquell Clar
 • Sebastià Alomar Llompart
 • Margalida González Canals
 • Sebastián Gili Rigo
 • Francesc Capó Pericás
 • Elena Lillo Zaera
 • Josep Aguiló Fuster
 • Martí Mascaró Galmés
 • Pilar González Fuster
 • Joana M. Coll Adrover
 • Victoriano Cubí Durán
 • Gabriel Nadal Palmer
 • Jaume Albertí Picornell
 • Bartomeu Cañellas Roca
 • Albert Saoner Barberis
 

COLEGIATS D’HONOR 2002

 

 

 • Antonio Sampol Fuster
 • Melchor Tugores Serra
 • Bartolomé Pericás Cañellas
 • Guillermo Rosselló Bordoy
 • Maria Gelabert Rosselló
 • Juan Puigserver Mulet
 • José M. Esteva Sullá
 • Maria Feliu Torrens
 • Andrés Lladó Perelló
 • Emilio Ramos Cormenzana
 • Adela Cabana Verdes Luengo
 • Jaume Crespí Cerdá
 • Guillermo Fluxá Cifre
 • Miguel Durán Pastor
 • Bernardo Monterrubio Balaguer
 • Bartolomé Cilimingras Calafat
 • Antonio Sampol Homar
 • Lorenzo Ramis Rosselló
 • Vicenç Furio Deyá

 

 

Carme Jaume, presentadora de l'acte

Taula presidencial

Gaspar Valero, conferenciant

 

Coral Milenium de Sant Josep Obrer

Junta de Govern del CDL, any 2002

 


COLEGIATS D’HONOR 2008

 

El dijous dia 17 d'abril a les 19 hores a la Sala d'Actes del Col·legi Sant Francesc de Palma, es va fer l'acte en el qual es lliuraren les insínies dels Col·legiats d'Honor 2008. L'acte va comptar amb la presència del Molt Honorable Jordi Pujol.

Carta oficial     Programa de l'acte

Col·legiats per ordre d'antiguitat

 

 • Margalida SERRA RUBÍ (Col. nº 335)
 • Arturo CARO FERNÁNDEZ (Col. nº 343)
 • Mª Dolores LORENZO PICÓ (Col. nº 344)
 • Carlota PUJOL ELIAS (Col. nº 351)
 • Gloria CASASUS IBARZ (Col. nº 360)
 • Francesca THOMAS AMENGUAL (Col. nº 362)
 • Pedro PARPAL LLADÓ (Col. nº 376)
 • Juana Mª SANS ABAD (Col. nº 377)
 • Bartolomé ROSSELLÓ COLL (Col. nº 378)
 • Pere MULET CERDÁ (Col. nº 382)
 • Josep Mª BALAGUER POBLET (Col. nº 390)
 • Germán COLL MESQUIDA (Col. nº 394)
 • Catalina RIBAS VICH (Col. nº 399)
 • Catalina T. CAÑELLAS MARQUÉS (Col. nº 407)
 • Francesc SANSÓ DURAN (Col. nº 408)
 • Aina Mª ENSEÑAT ENSEÑAT (Col. nº 419)
 • Jaume LLABRÉS CARBONELL (Col. nº 429)
 • M. Margarita MORA MORAGUES (Col. nº 432)
 • Andreu CRESPÍ PLAZA (Col. nº 435)
 • Bernat CASTELL OLIVER (Col. nº 443)
 • Roberto JARA SUREDA (Col. nº 447)
 • Joana NICOLAU BOVER (Col. nº 473)
 • Jaume AMENGUAL CRESPÍ (Col. nº 474)
 • Catalina CUNILL BALAGUER (Col. nº 475)
 • Mª Rosa PRUNES MORERA (Col. nº 484)
 • Margarita Mª SABATER MANRESA (Col. nº 485)
 • Pedro A. ROSSELLÓ LLANERAS (Col. nº 486)
 • Jaume OLIVER JAUME (Col. nº 495)
 • Antonio L. FEBRER GENER (Col. nº 503)

Veure les fotografies 


COLEGIATS D’HONOR 2010

 

El dijous dia 13 de maig a les 19.30 hores a la Sala d'Actes del Col·legi Monti-Sión de Palma, es va fer l'acte en el qual es lliuraren les insínies dels Col·legiats d'Honor 2010. L'acte va comptar amb la presència de l'Honorable Pere Rotger i Llabrés.

Programa de l'acte

Col·legiats per ordre d'antiguitat

 

 • Rosa VILANOVA CLE (Col. nº 512)
 • Juan MARI TUR (Col. nº 516)
 • Mª Pilar BENNAZAR CASANOVA (Col. nº 526)
 • Mª Luisa DEL RIEGO AFLAGEME (Col. nº 528)
 • Antonia HOMAR ORDINAS (Col. nº 529)
 • Sebastià PUIGSERVER RAMIS (Col. nº 547)
 • Antoni FIGUERA SALVA (Col. nº 551)
 • Julio JURADO GALLARDO (Col. nº 553)
 • Margarita TOUS BARCELO (Col. nº 562)
 • Juana Mª BARCELO MUNAR (Col. nº 569)
 • Llucia LLOMPART COLL (Col. nº 570)
 • Antonio BUJOSA RIPOLL (Col. nº 574)
 • Margarita NADAL BONNIN (Col. nº 579)
 • Concepción ESTEVE FUENMAYOR (Col. nº 599)

Veure les fotografies 


COLEGIATS D’HONOR 2012

 

El dijous dia 29 de novembre a les 19.30 hores a la Sala d'Actes del Col·legi Sant Pere de Palma, es va fer l'acte en el qual es lliuraren les insínies dels Col·legiats d'Honor 2012. L'acte va comptar amb la presència de la Il·lma. Degana del Consejo General de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de España, Da. Josefina Cambra, y del Director General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, D. Guillem Estarellas.

Programa de l'acte

Col·legiats per ordre d'antiguitat

 

 • Maria AMOROS PERELLÓ (Col. núm. 612)
 • Vicente PARRA SANCHEZ (Col. núm. 626)
 • Guillem RAMÓN PÉREZ DE RADA (Col. núm. 635)
 • Juan PERERA MEZQUIDA (Col. núm. 636)
 • Maria FERRAGUT SIRER (Col. núm. 637)
 • Mª Carme MARTINEZ BAUZA (Col. núm. 660)
 • Mª Monserrat FUSTER CABRER (Col. núm. 668)
 • Catalina CREUS AMENGUAL (Col. núm. 677)
 • Enrique GUTIERREZ DE SAN MIGUEL (Col. núm. 681)
 • Francisca CAIMARI FRAU (Col. núm. 685)
 • Sebastià SERRA BUSQUETS (Col. núm. 693)
 • Pere FEMENIA CAPO (Col. núm. 695)
 • Pere CASTELL OLIVER (Col. núm. 712)
 • Joan ANTELMO OLIVER (Col·legiat núm. 713)
 • Micaela Mª CAPO VALLS (Col. núm. 714)
 • M. Inmaculada BESTARD BARCELO (Col. núm. 2271)
Col·legiats homenajats (presentació powerpoint)


COLEGIATS D’HONOR 2014

 

El dijous dia 22 de maig a les 19.30 hores a la Sala d'Actes del Col·legi Santa Mònica de Palma, es va fer l'acte en el qual es lliuraren les insínies dels Col·legiats d'Honor 2014. L'acte va comptar amb la presència del director general de relacions institucionals i acció exterior, D. César Nuño Pacheco Cifuentes, y del secretari autonòmic d'educació, cultura i universitats del govern de les Illes Balears, D. Guillem Estarellas.

Programa de l'acte

Col·legiats per ordre d'antiguitat

 

 • Rosa Mª PENSABENE MAS (Col·legiat núm. 723)
 • Joana Mª FERRER FERRER (Col·legiat núm. 738)
 • Antonio PASCUAL NADAL (Col·legiat núm. 778)
 • Catalina ALEMANY RIERA (Col·legiat núm. 783)
 • Pere RIBOT GELABERT (Col·legiat núm. 786)
 • Marc A. GRIMALT ESCALAS (Col·legiat núm. 793)
 • Mª Antònia BARCELÓ CARBONELL (Col·legiat núm. 795)
 • M. Sofia OLIVER JUAN (Col·legiat núm. 798)
 • Ana Mª GALAN BENAVIDES (Col·legiat núm. 800)
 • Mª Ignacia MONTOJO RIPOLL (Col·legiat núm. 801)
 • Mª Carmen MORA MORAGUES (Col·legiat núm. 803)
 • Miquel RAFAEL AMENGUAL (Col·legiat núm. 804)
 • Margarita M. SOCIAS COLOMAR (Col·legiat núm. 806)
 • Margarita I. PUJOL CALAFELL (Col·legiat núm. 812)
 • Pedro RAMIS SERRA (Col·legiat núm. 840)

Col·legiats homenajats (presentació video)

Descàrrega video: Col·legiats d'honor 2014
Fotos de l'acte: Col. Honor 2014


COLEGIATS D’HONOR 2016

 

El dijous dia 2 de juny de 2016 a les 19.30 hores a la Sala d'Actes del Col·legi Sant Josep Obrer, carrer Mare de Déu de Montserrat, 67, de Palma, es va fer l'acte en el qual es lliuraren les insínies dels Col·legiats d'Honor 2016. L'acte va comptar amb la presència del conseller d'educació i universitats, Molt Hble. Martí March i Cerdà.

Programa de l'acte

Col·legiats per ordre d'antiguitat

 

 • Juan B. Manera Artigas (Col·legiat núm. 816)
 • Pascual Comín del Río (Col·legiat núm. 853)
 • Antonia Rosselló Perelló (Col·legiada núm. 864)
 • José María Quintana Petrus (Col·legiat núm. 866)
 • Catalina Th. Sard Moragues (Col·legiada núm. 867)
 • Damiana Alcover Llull (Col·legiada núm. 872)
 • Felicitas Cabello Perez (Col·legiada núm. 877)
 • Natividad Figuerola Terrasa (Col·legiada núm. 879)
 • M. Del Rosari Gomila Arredondo (Col·legiada núm. 882)
 • M. Isabel Más García (Col·legiada núm. 894)
 • Miguel Gelabert Comas (Col·legiat núm. 897)
 • M. Isabel Ferrer Alcover (Col·legiada núm. 900)
 • M. Esperanza Bernat Ameller (Col·legiada núm. 917)
 • Catalina Ballester Sampol (Col·legiada núm. 923)
 • Bartomeu Ribas Cardona (Col·legiat núm. 947)
 • Rosa Rifa Ferrer (Col·legiada núm. 979)
 • Joana M. Brunet Niebla (Col·legiada núm. 987)
 • Josefa Valls Vidal (Col·legiada núm. 989)
 • Catalina Bestard Barceló (Col·legiada núm. 991)
 • Miquel Juan Pujol (Col·legiat núm. 1004)

Col·legiats homenajats (presentació video)

Descàrrega video: Col·legiats d'honor 2016
Fotos de l'acte: Col. Honor 2016

Col·legiats homenajats en imatges

Descàrrega video: Col·legiats d'honor 2016 - presentació fotogràfica


COLEGIATS D’HONOR 2018

 

El dijous dia 18 d'octubre de 2018 a les 19.30 hores a la Sala d'Actes del Col·legi Madre Alberta, camí dels Reis, 102, de Palma, es va fer l'acte en el qual es lliuraren les insínies dels Col·legiats d'Honor 2018. L'acte va comptar amb la presència de les següents autoritats: Sra. Xisca Oliver, directora de la caixa d'enginyers de Palma i patrocinadors de l'acte, la Il·lma. Sra. Josefina Cambra, degana del Colegio General de Doctores y licenciados d'Espanya, l'Il·lm. Sr. Jaume Ribas, director general d'innovació i comunitat educativa, l'Il·lm. Sr. Josep Claverol, director general de relacions institucionals i acció exterior i l'Il·lm. Sr. degà del CDLIB Sebastià Mandilego.

Programa de l'acte

Col·legiats d'honor

 

 • Tomás Riera Ramis
 • Ricardo Marroig Ferrer
 • Miquela Danús Burguera
 • Miquel Bennasar Llabrés
 • Ma. Carmen Ochoa de Olza Vidal
 • Pere Josep Palou Mas
 • Antoni Pol Marcús
 • Gil Panadés Valdés
 • Dolores Flores Cazorla
 • Antonia Sastre Comas
 • Francisca Más Roch
 • Damià B. Verger Vidal
 • Amador Ferriol Alomar
 • Ma. Josefa Fortuny Siquier
 • Miquel Siquier Capó
 • Miquel Riutort Pou
 • Catalina Sastre Alzamora
 • Isabel Gonazález Bosch
 • Rosalía Beltrán Tous
 • Lluís G. Socías Cerdà
 • Josep Bonnín Forteza
 • Isabel Vaquer Obrador
 • Pau E. Chimelis Alomar
 • Tomás Cortés Cortés
 • Antoni Riera Sagrera
 • Gaspar F. Juan Parets
 • Candelaria de Llano Moreno
 • Jordi Masana Peiró
 • Francisca Trías Company
 • Ezequiel Vara Mulet

Col·legiats homenajats (presentació video)

Descàrrega video: Col·legiats d'honor 2018


 
© Llorenç Sastre. Resolució horitzontal recomanada 1024px
Navegadors recomanats: Firefox, Google Chrome, Opera,
Internet Explorer en modus compatibilitat.
  CDLIB
C/ Berenguer de Tornamira, 9. 07012 Palma
Tel. 971 71 22 02
secretaria@cdlbalears.es
 
En compliment amb la LGPD els informem que aquesta web no usa cookies.
El Col·legi de Doctors i Llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de les Illes Balears no recopila cap informació pel fet de visitar aquestes pàgines.