Tràmits per a col·legiar-se

 

 

Amb l'única excepció del professorat sotmès a la legislació vigent en matèria de Funció Pública, serà requisit indispensable la incorporació a aquest Col·legi perquè els titulats universitaris a què es refereix l'article 1, apartat 2, del present Estatut del CDLIB puguin exercir la docència.

[Article 7 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, aprovats per la resolució del 5 d'agost de 2009 (BOIB núm. 123, 22/08/2009)]

 
DOCUMENTS PER A COL·LEGIAR-SE
  • Títol de Llicenciat o resguard (original i fotocòpia)
  • 2 fotos carnet
  • Original i fotocòpia DNI
  • Dades bancàries per domiciliar els rebuts semestrals
  • Abonar la inscripció: 45 €
  • Abonar la quota del semestre: 35 € (llicenciats en atur 17.5 € adjuntant la targeta d'atur i fotocòpia)
  • Signar la clàusula de col·legiació
 
 
 
 
© Llorenç Sastre. Resolució horitzontal recomanada 1024px
Navegadors recomanats: Firefox, Google Chrome, Opera,
Internet Explorer en modus compatibilitat.
  CDLIB
C/ Berenguer de Tornamira, 9. 07012 Palma
Tel. 971 71 22 02
secretaria@cdlbalears.es
 
En compliment amb la LGPD els informem que aquesta web no usa cookies.
El Col·legi de Doctors i Llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de les Illes Balears no recopila cap informació pel fet de visitar aquestes pàgines.